Eén van de talen in Europa die het meest tot de verbeelding spreekt, is zonder twijfel het Frans. Met zijn mooie klanken wordt de taal dan ook niet voor niets de taal van de liefde genoemd. Wat opvalt, is echter dat veel Vlamingen de taal niet beheersen, ondanks dat iedereen het diep van binnen ongetwijfeld graag zou willen en er op de middelbare school genoeg aandacht aan besteed wordt. Omdat men Frans vaak moeilijk vindt, is het ook bijzonder lastig om teksten vanuit het Vlaams naar deze taal over te zetten. Dit hoef je gelukkig echter niet per se zelf te doen, want een Frans vertaler uit Turnhout doet het graag voor je. Hij of zij neemt je het werk uit handen en zorgt ervoor dat de Vlaamse tekst een Franse wordt.

Tolken en teksten

Dit laatste kan overigens ook andersom zijn: de Franse tekst die je bezit, kan ook veranderd worden in een Vlaamse, zodat hij beter te begrijpen valt. Maar we hebben het nu steeds over het simpelweg omzetten van teksten, terwijl een Frans vertaler in werkelijkheid veel meer kan dan dat. Zo kunnen ze, vanwege hun gigantische kennis van de Franse taal, vaak ook fungeren als tolk. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijker kunt communiceren met iemand die uitsluitend Frans spreekt. Eveneens is het mogelijk om een Frans vertaler in te schakelen om officiële teksten over te zetten. Het verschil met het vertalen van gewone teksten zit hem erin dat er voor officiële teksten, die vaak juridisch van aard zijn, vakinhoudelijke kennis nodig is en, vooral, een bevoegdheid vereist is.

De tarieven van een vertaler Frans

Wat je kwijt bent aan iemand die voor jou het Frans vertaald, kan niet zomaar gezegd worden. Dat ligt aan verschillende dingen. Zo is een tolk, die een hele dag met je meeloopt, vaak duurder dan een ‘gewone’ tekstenvertaler, die ook weer goedkoper is dan een beëdigde. Toch kan er wel een grove schatting gemaakt worden. Normaal kosten tekstvertalers namelijk zo’n 7 tot 25 eurocent per woord. Omdat Frans onder Vlamingen niet vaak vloeiend wordt gesproken vergeleken met andere Europese talen, maar niettemin veel gemakkelijker is voor ons dan bepaalde Aziatische talen bijvoorbeeld, zullen de kosten vaak een beetje in het midden van de genoemde prijzen liggen.

Frans is een ingewikkelde taal die toch in de wereld veel wordt gesproken. Weliswaar is in Europa Frankrijk het enige land waar men alleen Frans spreekt, over de gehele wereld zijn er meer gebieden waar Frans de voertaal is. In Europa wordt natuurlijk ook Frans gesproken in Zwitserland en België maar de omvang van het aantal mensen dat de taal spreekt is gering. In Afrika, in de voormalige koloniën van Frankrijk en in het Caribische gebied wordt nog veel Frans gesproken. Ook in Canada komt het Frans als spreektaal nog veel voor. Doordat zoveel mensen Frans spreken zal een bedrijfstekst in het Frans ook door veel mensen kunnen worden gelezen.

Veel eigen woorden

De Vlaamse taal is doordrenkt met woorden die we uit andere talen hebben geleend. Omdat Vlaanderen een klein gewest is met een klein taalgebied hebben de Vlamingen met hun handelsgeest hun taal aangepast aan de rest van de wereld. Daardoor konden de Belgen overal handel drijven. In Frankrijk hecht men veel waarde aan originele Franse woorden voor de zogenaamde leenwoorden. De invloed van buitenlandse talen is daardoor in het Frans gering. En dat maakt de taal complexer dan een andere taal zeker ook door de ingewikkelde grammatica.

Vakwerk

Door al die eigen Franse woorden en betekenissen van woorden, gevoegd bij de lastige grammatica, maakt het vertalen van Franse bedrijfsteksten een stuk lastiger dan vertalingen vanuit of naar het Engels. Een goede vertaler van Franse bedrijfsteksten weet waar de nuances liggen, kent de technische begrippen en weet dat om te zetten naar een leesbare vertaalde bedrijfstekst. Bovendien is een Franse vertaling van een bedrijfstekst in Afrika anders dan in het Caribische gebied. De cultuurverschillen nopen de vertaler tot het inleven in de cultuur en het taalgebruik in die verschillende regio’s.

Het vertalen van Franse teksten

Wanneer je zaken doet of gaat samenwerken met een Frans sprekend bedrijf is het van groot belang om de communicatie helder te houden. Een taal die niet door heel veel Vlamingen wordt beheerst is de Franse taal. Het is dan ook belangrijk om misverstanden te voorkomen. Dit kan onder andere worden bereikt door de eigen teksten op de juiste manier in het Frans te vertalen, echter geldt dit natuurlijk ook andersom. Je kunt dan ook voor verschillende doeleinden een vertaler inschakelen. Veel vertalers richten zich dan ook alleen op het vertalen van Vlaamse teksten naar het Frans, of juist net andersom.

Totale kosten in Turnhout

Het professioneel laten vertalen van teksten naar of in het Frans wordt ten onrechte als grote kostenpost gezien. Wanneer dit op de juiste manier gebeurt kan het juist erg veel kosten schelen, doordat misverstanden worden voorkomen. Daarnaast is de vertaler ook in staat om de juiste toon aan te slaan, zodat de doelgroep op de beste manier wordt aangesproken. Het puur vertalen van teksten kan door veel mensen worden gedaan, echter is een professionele vertaler ervaren in het zoeken van de juiste context. Hierdoor zorg je er voor dat de andere partij op de best mogelijke manier wordt geïnformeerd. Het laten vertalen van teksten van of naar het Frans lijkt dan ook een kostenpost, wanneer dit op een goede manier gebeurt levert dit juist erg veel op.

Expertise

Daarnaast zijn er ook nog enkele teksten die moeilijk te doorgronden zijn door veel mensen. Hierbij kun je denken aan financiële of juridische teksten. Wanneer je hier mee te maken hebt is het van groot belang dat dergelijke teksten op de juiste manier worden vertaald, waarbij rekening gehouden wordt met jargon en context. Een vertaler heeft vaak een bepaald vakgebied als specialisme gekozen, waardoor deze in staat is om hier rekening mee te houden.